Пласт Торонто 200км Bike-a-thon

В суботу, 21 серпня 2021 року, о 7-ій ранку, дев’ять старших пластунів нашої станиці розпочали свою велосипедну подорож від Пластової домівки ім. Гукуляків в Етобіко до «Пластової Січі» у Графтоні, щоб зібрати гроші на відновлення табору. З зупинками відпочинку в Торонто, Whitby, Newcastle і Cobourg, вони успішно проїхали 200 км за один день.

За щедрої підтримки наших пластунів та жертводавців вони зібрали $13,420!

«Ми неймовірно вдячні всім, хто пожертвував, і тим, хто допоміг нам у нашій поїздці. Ми дійсно задоволені мати можливість підтримати організацію до якої маємо векику повагу, і місце яке нам дороге—місце, яке наші діти та онуки зможуть з часом оцінити. Ми значно перевищили нашу мету зібрати $5,000, і всі зібрані гроші будуть мати прямий вплив на майбутнє нашої громади. За це ми дякуємо всім!”

   – Матей Дубчак, організатор

Наша щира подяка всім, хто брав участь у цій поїздці, і хто зробив пожертву на її підтримку. Ми дійсно зворушені щедрістю кожного!

СКОБ!

Матей Дубчак
Максим Дубчак
Рая Джулинська
Мартин Лебедь
Антон Ружицький
Ярко Еванз
Данило Дмитрів-Стельмах 
Таїса Павлюк


At 7:00AM on Saturday, August 21, 2021, nine Plast Toronto members began their cycling journey from the Plast Huculak Centre in Etobicoke to the Plast “Sich” in Grafton to raise money for updates to the camp at Grafton. With rest stops in Toronto, Whitby, Newcastle and Cobourg, they successfully rode 200 km in one day.

With the generous support of our Plast Toronto members and donors, they raised $13,420!

We’re incredibly grateful to everyone who donated and to those who helped us with our ride. It’s our pleasure to be able to do our part for an organization we hold in such high regard and a place we cherish—a place that our children and grandchildren will be able to appreciate as time goes on. We far exceeded our goal of $5,000 and all the money raised will have a direct impact on the future of our community. For that, we thank you all!”

        – Mattay Dubczak, Organizer

Our sincere thanks to everyone who participated in this ride, and who made a donation in support of it. We are truly moved by everyone’s generosity!

CKOB!

Mattay Dubczak 
Maxym Dubczak 
Raissa Dzulynsky 
Martin Lebed 
Anton Ruzycky 
Jack Evans 
Daniel Dmytriv-Stelmach
Taissa Pavliuc