Про Станицю

Станична Старшина - BRANCH BOARD

Президія | Directors

СТАНИЧНА|PRESIDENT

пл. сен. Мотря Джулинська Motria Dzulynsky

Гол. Страт. планування та громадських зв'язків |
VP STRATEGIC PLANNING & COMMUNITY OUTREACH

нема | vacant

Гол. Управління |
VP GoVERNANCE

пл. сен. Богдан Лалюк, =V=
Bohdan Laluck

Гол. Виховного Сектора |
VP PROGRAMS

пл. сен. Тамара Мартин, Бурх
Tamara Martin

Гол. Господар. Сектора і СІЧІ |
VP OPERATIONS & SICH

пл. сен. Павло Сохоцький =V=
Paul Sochocky

РЕФЕРЕНТ ФІНАНСІВ |
Treasurer

пл. сен. Таня Ващук
Tania Washchuk

ПРОТОКОЛЯРНИЙ ПИСАР|
Secretary

ст. пл. Ілля Микитин, ЛЧ Illya Mykytyn

ГолОВА ПЛАСТПРИЯТУ |
DIRECTOR of PARENT COUNCIL

нема | vacant

Голова Пластової ДОМІВКИ |
Director of HUCULAK CENTRE Operations

пан Михайло Вертелецький
Mykhailo Wertelecky

РеферентИ УПН |
Director of CHILREN's PROGRAMS

пл. сен. Христя Медвідська
Chrystia Medwidsky

РеферентИ УПЮ |
DIRECTOR of YOUTH PROGRAMS

пл. сен. Меля Мельник
Melanie Melnyk

ОСЕРЕДКОВА ОП УСП |
DIRECTOR of YOUNG ADULT MEMBERS

ст.пл. Люба Маслей
Luba Maslej

ОСЕРЕДКОВА ОП УПС |
DIRECTOR OF SENIOR MEMBERS

нема | vacant

Станична Рада | Advisory Council

Голова | Chair

пл. сен. Христя Желтвай, ЛМ | Christine Zelway

ЧленИ | Members

пл. сен. Володимир Дашко, ВБ | Walter Daschko
ст.пл. Меля Лебедь, Кн | Melani Lebed
пл.сен. Ігор Бошко, -V- | Ihor Boszko
ст.пл. Дмитро Дутка -V- | Dymtro Dutka

Пленум | Members at Large

Капелян Станиці | Chaplain

о. д-р Роман Лобай | Fr. Roman Lobay

Представники до КУК | UCC Representatives

пл. сен. Люба Тарапацька | Luba Tarapacky
пл. сен. Ліля Гордієнко | Lily Hordienko
ст. пл. Андрій Швець | Andrew Shwec

Референт РЕЗУРСНОГО ЦЕНТРУ |
Resource Centre

пл. сен. Мирон Пеняк, ПБ | Myron Peniak

Референт КАДРИ УПН | COUNSELLOR TRAINING (UPN)

пл. сен. Стефа Процик | Stephanie Procyk

Референт Інклюзивності | INCLUSIVITY

пл. сен. Андрея Фіґоль | Andrea Figol

Голова УПО | CLUB UPO PRESIDENT

пан Левко Шевчук | Leo Shewczuk

Реф. управління лісом – Пл.Січ | SICH FORESTRY

пл. сен. Богдан Ковалик, КВ | Bohdan Kowalyk

Голова Криму | KRYM PRESIDENT

ст. пл. Ілля Микитин, ЛЧ | Illya Mykytyn

Адміністрація | Administration

Виконавчий Директор | Executive Director

пл. сен. Лада Даревич | Lada Darewych

СТАНИЧНА КАНЦЕЛЯРІЯ | BRANCH Office

пл. сен. Марічка Артиш, Гр.
Marichka Artysh

КЕРІВНИК ПРОЄКТІВ ПЛАСТОВОЇ ПРОГРАМИ |
PROJECT MANAGER, PLAST PROGRAMS

пл. сен. Оксана Горіх Пастушак, Бурх
Oksana Horich Pastuszak

Крамничка | SHOP

пл. сен. Мирося Горбоконь, Гр.
Myroslava Horbokon

Керівник Домівки |
HUCULAK CENTRE FACILTY OPERATIONS

Peter Gaworski, Esbin Property Management

Керівник пластової січі |
SICH Facility Management

Данило Іванусів | Danylo Iwanusiw

Господар Домівки |
HUCULAK CENTRE CUSTODIAN

пані Наталя Потехіна | Natalia Potekhina

Господарі пластової січі |
SICH custodians

пан Володимир Волоха | Volodymyr Volokha