Реєстрація на 2022-2023 Registration

Зареєструйте дітей до новацтва або юнацтва на той рік!

Вписи до УПН і УПЮ кінчаються 1 жовтня 2022 р.

КОШТ*

Вписова ставка: $200.00 – одноразово за родину (тільки від нових членів/родин).

Річна вкладка (за кожну дитину): $500.00

Додатково: $200.00 – завдаток тільки для родин новацтвa; повернемо, якщо візьмете участь в одному з:

 • День Праці (червень 2023 р.),
 • чистка куренів поміж таборами (липень 2023 р.)
 • Осіння чистка табору (вересень 2023 р.)
 
*Безкоштовно для дітей/родин новоприбулих біженців з України

Child & Youth Registration Deadline: October 1, 2022

COST*

Enrollment fee: $200.00 – one-time per family (only for new members/families).

Registration fee (per child): $500.00

Additional deposit: $200.00 cheque – only families of children 6-11; will be returned if you take part in one of:

 • Work Day (JUNE 2023)
 • cleaning between camps (JULY 2023)
 • Fall cleaning of Oselia (SEP 2023)

 

*FREE for children of Displaced Ukrainians in Canada on the CUAET Visa

РЕЄСТРАЦІЯ – 2 варіянти

Гібрідний варіант:

 • заповнити реєстрацію онлайн (линк внизу) 
 • якщо ви реєструєте більше ніж двох дітей, ви мусите подати форму онлайн два рази
 • заповнити вписове домовлення (линк внизу) та надіслати електронною поштою до: toronto.stanycia@plastcanada.ca
 • принести або вислати оплату + завдаток і вписове (якщо є) і знимку дитини/дітей до канцеларії
 

REGISTRATION – 2 options

Hybrid:

 • complete on-line registration (link below)
 • if you are registering more than 2 children, you must submit the online form twice
 • complete registration agreement (link below) and bring or email it to the office: toronto.stanycia@plastcanada.ca
 • bring or send registration fees and photo of child(ren) + registration fees & deposit and enrollment payment (if applicable) to the office

АБО

Звичайний варіант:

 • видрукувати і заповнити реєстраційну форму (линк внизу)
 • принести або вислати форму і знимку дитини/дітей, + оплату, завдаток і вписове (якщо є) до канцеларії

OR

Standard:

 • print and complete registration form (link below)
 • bring or send completed form and photo of child(ren) + registration fees, deposit & enrollment payment (if applicable) to the office

Якщo вам пoтрiбнo бiльше iнфoрмацiї, тo прoсимo звернутися дo станичної канцелярiï: toronto.stanycia @ plastcanada.ca

If you have any questions regarding registration, please contact the office by email: toronto.stanycia @ plastcanada.ca