ШУКАЄМО ДОПОМОГИ НА НОВАЦЬКІ ТАБОРИ 2023 CALL FOR CAMP HELP

Табір Новаків 2-15 липня | UPN Boys July 2-15
Табір Новачок 16-29 липня | UPN Girls July 16-29

Ми шукаємо добровольців і платних робітників на табори УПН в Ґрафтоні літом 2023 р.
We are looking to fill volunteer and paid positions for the upcoming UPN Summer 2023 Camps in Grafton. These include:

Табір новаків / Boys camp

  • Опікуни (2-15 липня) / Guardians (July 2-15) – вік/age 30+
  • Коменданти під табору (7-9 або 10-12 липня) / Sub-camp Directors (tbd July 7-9 or 10-12)
  • Опікуни на під табір (7-9 або 10-12 липня) – 2 батьків найстаршого роя (Лицарі/Ведмеді) / Sub-camp Guardians (tbd July 7-9 or 10-12) – 2 parents from oldest group (Lytsari/Vedmedi)

 

Табір новачок / Girls camp

  • Комендант(и) (16-29 липня) / Director(s) (July 16-29)
  • Опікуни (16-29 липня) / Guardians (July 16-29) – вік/age 30+
  • Коменданти під табору (21-23 або 24-27 липня) / Sub-camp Directors (tbd July 21-23 or 24-27)
  • Опікуни на під табір (21-23 або 24-27 липня) – 2 батьків найстаршого роя (Сойки) / Sub-camp Guardians (tbd July 21-23 or 24-27) – 2 parents from oldest group (Soyky)

 

Платні Позиції / Paid Positions:

  • Медична опіка (2-29 липня) / Health Attendant (July 2-29)
  • Рятівник (1 липня – 4 вересня, але принайменше 1-29 липня) / Lifeguard (July 1 – September 4, or July 1 – July 29 at minimum)

 

Детальні описи роль знайдете тут.
More details about positions can be found here.

 

Таборова Комісія 2023 / UPN Summer 2023 Camp Committee:

Ми шукаємо добровольців на таборову комісію. Потрібна допомога в управлінні таборової комісії, організації фінансів, харчування, фондозбирання і спонсорство, і тим подібне.
We are looking to fill volunteer positions for the UPN Summer Camp Committee. Help is required leading the committee, and organizing finances, catering, facilities, donations and sponsorships, and more.

Якщо ви зацікавлені, прошу зголоситися по імейл до / If you or someone you know is interested, please apply via email to: programs.toronto@plastcanada.ca

Дякуєм тим, які вже раніше виявили зацікавленя і дякуєм новим добровольцям. Ми сконтактуємось з вами щоб обговорити можливості.
We thank those who have already expressed an interest in some of the roles and welcome additional volunteers. We will contact you to discuss the opportunities further.