Вписи до пласту – Register for Plast

Вітаємo до Пласту!

Метою Пласту є сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.

Через цікаву й різноманітну програму, Пласт виховує молодь на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти і провідників суспільства.

Щоб дізнатися більше або зареєструвати дитину:

The purpose of Plast is to promote comprehensive, patriotic education and self-education of Ukrainian youth.

Through an interesting and diverse program, Plast educates young people to be conscious, responsible and full-fledged citizens of the local, national and global community and leaders of society.

For more information or to register your child: