ПІДТРИМКА ТАБОРІВ 2024 CAMP SUPPORT ROLES

Ми шукаємо добровольців і платних робітників на табори УПН на Ґрафтоні в літі 2024. 

We are looking to fill volunteer and paid positions for the upcoming UPN Summer 2024 Camps in Grafton. 

Табір Новачок 7-20 липня | UPN Girls July 7-20
Табір Новаків 21 липня – 3 серпня | UPN Boys July 21 – Aug 3

ПЛАТНІ ПОСАДИ | PAID POSITIONS

 

Нічний Господар | Night Custodian:

Відповідає за нічним наглядом табору і допомагає з прибиранням на ніч продовж новацьких таборів (від 6 липня до 4 серпня). Це є платна позиція з можливістю на проживання (та харчування продовж часу таборів).

Responsible for overnight supervision of camp for duration of Plast camps, including some cleaning duties (July 6-August 4). This is a paid position with room provided (and meals during Plast camps).

Рятівник(и) / Помічник рятівника | Pool Lifeguard(s) / Assistant lifeguard:

Рятівник відповідає за здоров’я та безпеку усіх таборовиків та персоналу табору біля басейну. Рятівник повинен бути сертифікований/на. Ідеально, рятівник залишиться продовж часу обох таборів з підтримкою помічників-рятувників (виховників з Бронзовим Xрестом) від кожного табору за потребою. Можливість працювати продовж цілого літа є бажана. Це є платна позиція з можливістю на проживання (та харчування продовж часу таборів).

The pool lifeguard is responsible for the health and safety of Plast campers and camp staff at the pool. The lifeguard must be fully certified. The lifeguard will ideally stay for the duration of both camps with the support of assistant lifeguards (Counsellors with Bronze Cross) from the individual camps, where necessary. Availability to work the whole summer is preferred. Alternate arrangements may be considered. This is a paid position and room can be provided if required (meals are provided while camps are in session).

Якщо ви зацікaвлені або знаєте когось хто є зацікавленим, просимо зголоситися на епошту  toronto.stanycia@plastcanada.ca If you or someone you know is interested, please apply toronto.stanycia@plastcanada.ca

ДОБРОВІЛЬНІ ПРАЦІ | VOLUNTEER POSITIONS 

 

Комендант/ка табору* | Camp Director*:

Комендант/ка табору відповідає за загальний успіх двотижневого нічного табору на Пластівій Січі, в Графтоні Онтарі, а також керує виховниками табору та підготовляє їх, щоб запевнити безпечний та чарівний табір для новацтва. Комендант/ка встановлює та підтримує позитивні стосунки з виховниками, батьками та учасниками табору. З підтримкою членів таборового комітету та адміністрації станиці Торонто, комендант/ка забезпечує виконання всіх політик та процедур, пов’язаних із повсякденною роботою табору. Це добровільна позиція. Продовж табору комендант/ка проживає та харчується на місці табору

The Camp Director is responsible for the overall success of the two week overnight camp at Plast Sich in Grafton, ON and manages and coaches camp staff to provide a safe and magical experience for the kids. The Director establishes and maintains positive relationships with staff, parents, and campers. With the support of Camp Committee members and Plast Toronto administration, the Director ensures implementation of all policies and procedures involved in the day-to-day operations of camp. This is a volunteer position. Room and board are provided on site for the duration of camp.

Коменданти під-таборів* | Sub-camp Directors*:

Роля комендантів під-таборів (по 2 на кожен табір) полягає в тому, щоб спланувати та допомогти реалізувати 4 дні під час 2-го тижня табору, щоб найстаріші рої пережили повне таборування на свіжому повітрі. Коменданти під-таборів перебувають на місці табору і беруть відповідальність за догляд та управління таборовиків, виховників, загальною програмою та майданчиком під-табору.

The role of the Sub-camp Directors (2 for each camp) is to plan and help implement 4 days during week 2 of each camp for the oldest royi to experience full outdoor camping.  The Directors of Sub-camp assume the on-site day-to-day responsibility for the care and management of campers, counsellors, the overall program, and the Sub-camp site.

 *Коменданти таборів і під-таборів мусять бути дійсні члени Пласту з таборовим досвідом. | Directors must be current members in good standing with camp experience.

Батьківські Опікуни Під-Таборiв | Sub-Camp Parent Guardians:

Роля батьківських Опікунів Під-Таборiв – забезпечити безпеку дітей під час під-табору. Батьківські опікуни проводять більшу частину свого часу на кухні табору, готуючи їжу та доглядаючи за вогонь з допомогою таборовиків та виховників. Батьки також їдуть між головним табором і під-табором за їжою і взагалі де потрібно, щоб все успішно відбулося, або в будь які надзвичайній потребі. Тому важливо, щоб ці батьки мали своє авто.

The role of the Sub-Camp parent Guardians is to ensure the safety of the children while at Sub-Camp. The Parent Volunteers spend most of their time in the camp kitchen cooking and tending to the fire with help from the campers and counsellors. The parents also run back and forth to the main camp getting food and as necessary to help ensure everything runs smoothly, or in case of an emergency. It is essential that these volunteers have their own vehicle on-site.

Батьківські Опікуни Таборiв | Main Camp Parent Guardian:

Роля батьківських Опікунів Таборiв – забезпечити безпеку дітей під час перебування у Таборі. Батьківські опікуни повинні забезпечувати дотримання політики безпеки та допомагати у виконанні доручень, включаючи водіння дітей на медичні відвідування, тощо. Батьки будуть проінформовані перед табором, щодо всіх необхідних політик Таборовим Комітетом.

The parent volunteer ensures the safety and well-being of the children while at main Camp. They are to ensure that safety protocols are being followed and to assist in running errands, including driving children for medical visits, etc.  The parent will be briefed prior to camp regarding all protocols by the Camp Committee.

Таборова Комісія | UPN Summer Camp Committee

Ми шукаємо добровольців на таборову комісію. Потрібна допомога в управлінні таборової комісії, організації фінансів, харчування, фондозбирання/спонсорство, підтримка медичної опіки і шпиталику, і тим подібне.

We are looking to fill volunteer positions for the UPN Summer Camp Committee. Help is required leading the committee, and organizing finances, catering, facilities, donations/sponsorships, medical advisors, and more.

Якщо ви зацікaвлені або знаєте когось хто є зацікавленим, просимо зголоситися programs@plasttoronto.ca If you or someone you know is interested, please apply programs@plasttoronto.ca